സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വർഷങ്ങളും

സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്ഥാനങ്ങളും വർഷങ്ങളും1. സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം
1905

2. മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരണം
1906

3. കോൺഗ്രസിന്റെ പിളർപ്പ്
1907

4. ഹോം റൂൾ പ്രസ്ഥാനം
1916

5. ലഖ്‌നൗ കരാർ
ഡിസംബർ 1916

6. മൊണ്ടാഗു പ്രഖ്യാപനം
20 ഓഗസ്റ്റ് 1917

7. റൗലറ്റ് നിയമം
1919 മാർച്ച് 19

8. ജാലിയൻ വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല
1919 ഏപ്രിൽ 13

9. ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം
1919

10. ഹണ്ടർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു
1920 മെയ് 18

11. കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നാഗ്പൂർ സമ്മേളനം
ഡിസംബർ 1920

12. നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം
1 ഓഗസ്റ്റ് 1920

13. ചൗരി-ചൗര അഴിമതി
5 ഫെബ്രുവരി 1922

14. സ്വരാജ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപനം
1 ജനുവരി 1923

15. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അസോസിയേഷൻ
1924

16. സൈമൺ കമ്മിഷന്റെ നിയമനം
8 നവംബർ 1927

17. സൈമൺ കമ്മീഷന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വരവ്
3 ഫെബ്രുവരി 1928

18. നെഹ്‌റു റിപ്പോർട്ട്
1928 ആഗസ്ത്

19. ബർദൗലി സത്യാഗ്രഹം
1928 ഒക്‌ടോബർ

20. കോൺഗ്രസിന്റെ ലാഹോർ സമ്മേളനം
ഡിസംബർ 1929

21. സ്വാതന്ത്ര്യദിന പ്രഖ്യാപനം
2 ജനുവരി 1930

22. ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം
1930 മാർച്ച് 12 മുതൽ 1930 ഏപ്രിൽ 5 വരെ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍