സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ മേധാവികളും


 • സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ: മധുപാൽ
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം

 • ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ: രഞ്ജിത്ത്
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം

 • മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടർ: മുരുകൻ കാട്ടാക്കട
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം 


 • ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപറേഷൻ ചെയർമാൻ: ഷാജി എൻ കരുൺ
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം


 • തിരുവനന്തപുരം ഭാരത് ഭവൻ സെക്രട്ടറി: പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം 


 • ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ: പി എസ് ശ്രീകല
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം 


 • ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ: മുരളി ചിരോത്
 • ആസ്ഥാനം: തൃശ്ശൂർ 


 • വാസ്തുവിദ്യ ഗുരുകുലം ഡയറക്ടർ: ജി ശങ്കർ
 • ആസ്ഥാനം: ആറന്മുള 


 • സർവ്വവിജ്ഞാനകോശം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ: ഡോക്ടർ മ്യൂസ് മേരി ജോർജ്ജ് 


 • വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതിഭവൻ വൈസ് ചെയർമാൻ: ജി എസ് പ്രദീപ് 
 • ആസ്ഥാനം: തിരുവനന്തപുരം 

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍