-->

EASY PSC

AN EASY PATH TO A GOVERNMENT JOB

Search Here

Tuesday, September 14, 2021

Selected General Knowledge | Kerala PSC Previous Year Questions: 2

Q ➤ സാധാരണ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏതു രാസ പദാർത്ഥമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്?


Q ➤ ലോക ജലദിനം (വേൾഡ് വാട്ടർ ഡേ) ആയി ആചരിക്കുന്ന ദിവസം:


Q ➤ ജാവ എന്നാൽ എന്ത്?


Q ➤ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ (കോർ) ഉള്ള ഏകദേശ ചൂട്:


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ വിസ്തീർണ്ണം മില്ല്യൺ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ:


Q ➤ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് റോക്ക് കോട്ടൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?


Q ➤ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കണമെങ്കിൽ:


Q ➤ ഫാന്റം, മാൻഡക്ക് എന്ന മാന്ത്രികൻ എന്നിവയുടെ സ്രഷ്ടാവ്:


Q ➤ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വലംവെയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം:


Q ➤ ബി.സി.ജി. എടുക്കുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ്?


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ഏതാണ്?


Q ➤ ഒരു കിലോവാട്ട് 1000 വാട്ട്സ് ആണ്. എന്നാൽ ഒരു മെഗാ വാട്ട് --- വാട്ട്സ് ആണ്:


Q ➤ ഹാൻസെൻസ് രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?


Q ➤ കിങ്ങ് ഓഫ് ഷാഡോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോക പ്രശസ്ത കലാകാരൻ:


Q ➤ ഫ്ളാഗ് (Flag) കളെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിനെ ഏത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു?


Q ➤ ദൂരദർശന്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്?


Q ➤ സൗരയൂഥത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഗ്രഹം:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ 70 എം.എം. ഫീച്ചർ സിനിമ ഏതാണ്?


Q ➤ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം:


Q ➤ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ സ്വർണ്ണമെഡൽ നേടിയ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരാണ്?


Selected General Knowledge | Kerala PSC Previous Year Questions

1. ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലീം ഭരണം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവസാന ഹിന്ദു രാജാവ്: പൃഥിരാജ് ചൗഹാൻ


2. ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്യം ലഭിച്ച സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു: ജെ.ബി. കൃപലാനി


3. "സ്വപ്നവാസവദത്ത്", "ദൂതവാക്യ" എന്നിവയുടെ കർത്താവ്: ഭാസൻ


4. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലീം ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യം: ഇന്തോനേഷ്യ


5. ആഗ്രാ പട്ടണത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ് ആര്: സിക്കന്ദർ ലോദി


6. ഇന്ത്യയിലെ ഒന്നാമത്തെ വൈസ്രോയി: ലോർഡ് കാനിംഗ്


7. ഏറ്റവും അവസാനം സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട വിദേശ കോളനി: ഗോവ


8. "ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ" പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് -------- ന്റെ പരാജയത്തിനു ശേഷമായിരുന്നു: ക്രിപ്സ് മിഷൻ


9. ഇന്ത്യയും പാക്കിസ്ഥാനുമായി താഷ്കെന്റ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഏതു വർഷം: 1966


10. ശ്രീശങ്കരനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടാത്ത സന്യാസി മഠം ഏത്: കാലടി


11. “ജയ് ജവാൻ, ജയ് കിസാൻ" എന്ന മുദ്രാവാക്യം ആദ്യമായി ഉയർത്തിയത് ആര്: ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി


12. ബൈസൈക്കിൾ ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന വർഷം: 1890


13. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതി ആയ വ്യക്തി: നീലം സഞ്ജീവറെഡ്ഢി


14. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേയ്ക്കുള്ള മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പ്രവേശനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിൽ കൂടി ആയിരുന്നു: റൗലറ്റ് സത്യാഗ്രഹം


15. "താജ്മഹൽ" ഏതു നദീതീരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു: യമുന


16. ഇന്ത്യയിലെ 14 ബാങ്കുകൾ ആദ്യമായി ദേശസാൽക്കരിച്ചത്: 1969


17. "ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് വേൾഡ് റിക്കോർഡ്സ്" പ്രകാരം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തൊഴിൽ ദായകൻ: ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ


18. മൗലികാവകാശങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള തീരുമാനം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചത് ഏതു രാജ്യത്തെ അനുകരിച്ചാണ്: അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന


19. ഒരാൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഗവർണ്ണർ പദം അലങ്കരിക്കാമോ: ആറുമാസത്തേയ്ക്ക് മാത്രം


20. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം: ഓക്സിജൻ

Friday, September 10, 2021

Weekly Revision Exam | 2021 September Week 2

Time's Up
score:

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage:

Sunday, September 5, 2021

Selected General Knowledge | കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രവും ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനവും | LGS Main Exam Coaching | LDC Main Exam Coaching |

Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണശാല എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ്:


Q ➤ തിരു കൊച്ചി സംയോജനം നടന്ന വർഷം:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി:


Q ➤ കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് എപ്പോഴാണ്:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായി ജനാധിപത്യരീതിയിൽ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്:


Q ➤ ഇഎംഎസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിയമസഭാമണ്ഡലം:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര മുഖ്യമന്ത്രി:


Q ➤ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന വ്യക്തി:


Q ➤ തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ രാജ്യ പ്രമുഖ് ആരായിരുന്നു:


Q ➤ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമതായി ഒരു നിയമനിർമാണസഭ നിലവിൽ വന്ന നാട്ടുരാജ്യം:


Q ➤ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളം രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇഎംഎസ് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രസ്ഥാനം:


Q ➤ ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിൽ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആയിരുന്നു:


Q ➤ ഇലക്ഷനിൽലൂടെ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണം കൊണ്ടുവരുക എന്നത് ഏത് ഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു:


Q ➤ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം നടന്ന വർഷം:


Q ➤ കൊച്ചിയിൽ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശ തോടുള്ള ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിനുവേണ്ടി രൂപംകൊണ്ട സംഘടനയാണ്:


Q ➤ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത്:


Q ➤ 1938 തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസ്സും കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലവും നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ആയിരുന്നു:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം:


Q ➤ മലബാറിൽ ഉള്ളവർക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന നിയമനിർമാണസഭ ആണ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ സ്ഥാപിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി:


Q ➤ കൊച്ചി നിയമ നിർമ്മാണ സഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം:


Q ➤ തിരു കൊച്ചി സംയോജനം നടന്നതിനുശേഷം തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആണ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യരുടെ തെറ്റായ നികുതി നയങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭം നയിച്ചത്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദഭരണ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് നിരോധിച്ച സംഘടനകളാണ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യലക്ഷ്യം:


Q ➤ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിൽ രൂപപ്പെട്ട ഉത്തരവാദ സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച നിയമനിർമ്മാണസഭ ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ചത്:


Q ➤ നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം തിരുവിതാംകൂറിൽ ആരംഭിച്ചത്:


Q ➤ ഉത്തരവാദഭരണ സർക്കാരിന്റെ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ്:


Q ➤ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തിന്റെ പ്രധാന നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ്:


Q ➤ 1939 ലെ യൂത്ത് ലീഗ് അംഗങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചതിനുശേഷം ആരംഭിച്ച പാർട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന പേര്:


Q ➤ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച വ്യക്തിയാണ്:


Q ➤ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം നിയമസഭ നിലവിൽ വന്ന വർഷം:


Q ➤ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാം മന്ത്രിസഭ നിലവിൽ വന്നത്:


Q ➤ ഒന്നാം കേരള മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരുടെ എണ്ണം:


Q ➤ ഒന്നും കേരള നിയമസഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം:


Q ➤ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണ ഓഡിനൻസ്, വിദ്യാഭ്യാസ ബിൽ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചത് ഏത് മന്ത്രിസഭയാണ്:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണം ആചരിച്ചത് എപ്പോഴായിരുന്നു:


Q ➤ സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർ ദിവാൻ പദവി രാജിവെച്ച് നാടുവിടാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭം:


Q ➤ തിരുകൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തെ അവസാന മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു:


Q ➤ ഉത്തരവാദ ഭരണ പ്രക്ഷോഭം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട രാജധാനി മാർച്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത ആരായിരുന്നു:


Q ➤ തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാനത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ആരായിരുന്നു:


Q ➤ കേരളത്തിലാദ്യമായി ഡയസ്നോൺ നിയമം കൊണ്ടുവന്ന മുഖ്യമന്ത്രി:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി:


Q ➤ 1921 ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏതായിരുന്നു:


Q ➤ കൊച്ചി രാജ്യ പ്രജാമണ്ഡലത്തെ നിരോധിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയ കൊച്ചി ദിവാൻ:


Q ➤ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ മൂന്നാം സമ്മേളനം നടന്നത്:


Friday, September 3, 2021

Easy PSC Topic Challenge: 3 | ധനതത്വശാസ്ത്രം & കറണ്ട് അഫയർ ചോദ്യങ്ങൾ | Overtake The Cut off | LDC Main Exam Coaching | LGS Main Exam Coaching |

Time's Up
score:

Total Questions:

Attempt:

Correct:

Wrong:

Percentage: