മനുഷ്യ ശരീരം | Human Body psc • ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ബലമുള്ള എല്ല്: താടിയെല്ല്
 • തലയോട്ടിയിലെ അസ്തികളിൽ ചലനസ്വാതന്ത്രമുള്ള ഏക എല്ല്: കീഴ് താടിയെല്ല്
 • മനുഷ്യശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശി: കൺ പേശി
 • Study of muscles: മയോളജി
 • പേശിയില്ലാത്ത ഏക അവയവം: Lungs
 • വായിലെ ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികളുടെ എണ്ണം: 3 pairs
 • Defficiency of vitamin C: Skurvy
 • Defficiency of vitamin D: Rikets
 • Study of kidneys: Nefrology
 • ph value of urine: 6
 • Enzyme produced by kidney: റെനിൻ
 • ലോകത്ത് ആദ്യമായി മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട അവയവം: വൃക്ക
 • കോശങ്ങൾക് ഉണ്ടാകുന്ന ജീർണ്ണവസ്ഥ: സിറോസിസ്
 • ഭാരം കൂടിയ കരൾ ഉള്ള ജീവി: പന്നി
 • Vitamin needed for functioning of liver: K
 • കരളിൽ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന vitamin: A
 • കരളിന്റെ ഭാരം: 1500gm
 • കരൾ പുറത്തുവിടുന്ന വിഷപദാര്ഥം: അമോണിയ
 • Study of nose: റൈനോളജി
 • ചെവി പരിശോധനക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം: ഓട്ടോസ്‌കോപ്പ്
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍