ഇന്ത്യയിലെ ദിനപത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം

Important Questions About News Paper
1. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം??
Answer: ബംഗാൾ ഗസറ്റ്


2. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദിനപത്രം പുറത്തിറക്കിയ ഇംഗ്ലീഷുകാരനാര്?
Answer: ജെയിംസ് അഗസ്റ്റ്സ്ഹിക്കി
 
 
3. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ദിനപത്രം 1780-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയത് എവിടെ നിന്നാണ്???
Answer: കൊൽക്കത്ത


4. 'കൽക്കട്ട ജനറൽ അഡ്വൈസർ' എന്നൊരു പേരുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രമേത്?
Answer: ബംഗാൾ ഗസറ്റ്


5. ഏതു ഭാഷയിലാണ് ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്???
Answer: ഇംഗ്ലീഷ്6. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ വിമർശിച്ചതിനാൽ ബംഗാൾ ഗസറ്റ് പത്രത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിരോധിച്ച വർഷമേത്?
Answer: 1782
 
 
7. പ്രസിദ്ധീകരണം തുടരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ദിനപത്രം ഏതാണ്???
Answer: മുംബൈ സമാചാർ


8. ഏതു ഭാഷയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ദിനപത്രമാണ് മുംബൈ സമാചാർ?
Answer: ഗുജറാത്തി


9. പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെ നിലവാരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാനും അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനും അധികാരമുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥാപനമേത്???
Answer: പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ


10. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽവന്ന വർഷമേത്?
Answer: 1966
 
 

11. സംബാദ് കൗമുദി,മറാത്ത്-ഉൾ-അക്ബർ എന്നീ പത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകാര്???
Answer: രാജാറാം മോഹൻ റോയ്


12. യങ് ഇന്ത്യ, ഹരിജൻ എന്നീ പത്രങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ആരാണ്?
Answer: ഗാന്ധിജി


13. ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ആരംഭിച്ച ഏതായിരുന്നു???
Answer: ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ


14. കോമൺ വീൽ, ന്യൂ ഇന്ത്യ എന്നീ ദിനപത്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ്?
Answer: ആനി ബസൻറ്
 
 
15. നാഷണൽ ഹെറാൾഡ് പത്രം സ്ഥാപിച്ച ദേശീയനേതാവ് ആരാണ്???
Answer: ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു16. പ്രസ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽവന്ന നവംബർ 16 ഏതു ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു???
Answer: ദേശീയപത്രദിനം


17. ദിനപത്രങ്ങൾ, ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോപ്പികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥപനമേത്?
Answer: ഓഡിറ്റ് ബ്യുറോ ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ
 
 
18. [3:40 PM, 5/23/2020] Ldc 935: ജി.സ് .അയ്യർ .വീരരാഘവാചാരി, സുബ്ബറാവു, പണ്ഡിറ്റ് എന്നിവർ ചേർന്ന് 1878-ൽ സ്ഥാപിച്ച പ്രമുഖ ഇംഗ്ലീഷ്ദിനപത്രമേത്???
Answer: ഹിന്ദു


19. ബന്നെറ്റ്,കോൾമാൻ ആൻഡ് കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഏതു ദിന പത്രമാണ് 1838-ൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്.
Answer: ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ


20. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിന പത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഷയിൽ?
Answer: ഹിന്ദി

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍