കമ്പ്യൂട്ടർ & ഐടി | Computer And IT Questions For Kerala PSC

computer and it Questions


■ ഒരു ബിറ്റിന്റെ മൂല്യം എന്താണ്‌?

 • പൂജ്യമോ, ഒന്നോ.


■ ആദ്യത്തെ മെക്കാനിക്കല്‍ കാല്‍ക്കുലേറ്റര്‍ കണ്ടുപിടിച്ച കമ്പ്യൂട്ടിങ്‌ യുഗത്തിന്റെ പിതാവ്‌” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്‌?

 • വില്യം ഷിക്കാര്‍ഡ്‌


■ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകള്‍ എത്രയെണ്ണമാണ്‌?

 • അഞ്ച്‌


■ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയകള്‍ ഏതെല്ലാമാണ്‌?

 • ഇന്‍പുട്ട്‌, പ്രോസസിങ്‌, നിയന്ത്രണം, ഔട്ട്പുട്ട്‌, സംഭരണം

■ “ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പിതാവ്‌” എന്നറിയപ്പെടുന്നതാര്‌?

 • ചാള്‍സ്‌ ബാബേജ്‌


■ ആദ്യത്തെ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമറായി അറിയപ്പെടുന്നതാര്‌?

 • അഗസ്ത്‌ അഡാകിങ്‌ (അഡാ ലൈസ്)


■ കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ സംഭരണശേഷി എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു?

 • മെമ്മറി


■ ഇന്‍പൂട്ടിലുടെ നല്‍കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ കമ്പ്യൂട്ടറിന്‌ അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയേത്‌?

 • പ്രോസസിങ്‌


■ പ്രോസസിങ്ങിനു ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ നല്‍കുന്ന ഫലം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു?

 • ഔട്ട്പുട്ട്

■ ഒരു കമ്പ്യുട്ടറിന്റെ പ്രാഥമിക ഔട്ട്പുട്ട് ഉപകരണം ഏതാണ്‌?

 • മോണിറ്റര്‍


■ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക്‌ വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രക്രിയ അറിയപ്പെടുന്നതെങ്ങനെ?

 • ഇന്‍പുട്ട്‌

■ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്‍പുട്ട്‌ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഏവ?

 • കീബോര്‍ഡ്‌, മൗസ്‌


■ കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ വിവരം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റേതാണ്?

 • ബിറ്റ്


■ ഒരു ബൈറ്റ്‌ എന്നത്‌ എത്ര ബിറ്റുകള്‍ ചേരുന്നതാണ്‌?

 • 8 ബിറ്റുകള്‍


■ എത്ര ബൈറ്റുകൾ ചേരുന്നതാണ് 1 കിലോബൈറ്റ്‌?

 • 1024 ബൈറ്റുകള്‍


■ എത്ര കിലോബൈറ്റുകള്‍ ചേരുന്നതാണ് 1 മെഗാബൈറ്റ്‌?

 • 1024 കിലോബൈറ്റുകള്‍


■ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ കാണാനും സ്പർശിക്കാനും സാധിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

 • ഹാർഡ് വെയർ


■ കംപ്യൂട്ടറിലെ ഹാർഡ് വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളേവ?

 • ബോര്‍ഡ്‌, മൗസ്‌, സ്പീക്കര്‍

■ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ തലച്ചോറ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമേത്‌?

 • സെന്‍ട്രല്‍ പ്രോസസിങ്‌ യൂണിറ്റ്‌ (സി.പി.യു)


■ ഗണിതക്രിയകള്‍ നടത്തുക, നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക, വിവരങ്ങള്‍ ക്രോഡീകരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഗമേത്‌?

 • പ്രോസസര്‍


■ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോസസ്‌ നിര്‍മാതാക്കള്‍ ഏത്‌ കമ്പനിയാണ്‌?

 • ഇന്‍റല്‍ കമ്പനി


■ കമ്പ്യൂട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ സംഭരിച്ചുവെക്കുന്ന സംവിധാനമെന്ത് ‌?

 • മെമ്മറി


■ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ രണ്ടു തരം മെമ്മറികള്‍ ഏതൊക്കെ?

 • റീഡ്‌ ഒണ്‍ലി മെമ്മറി (റോം), റാന്‍ഡം ആക്സസ്‌ ‌മെമ്മറി (റാം)


■ സ്ഥിരമായതും മാറ്റം വരുത്താന്‍ കഴിയാത്തതുമായ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മെമ്മറിയേത്‌?

 • റോം


■ കമ്പ്യുട്ടറിലെത്തുന്ന വിവരങ്ങള്‍ താത്കാലികമായി ശേഖരിച്ചുവെക്കുന്ന മെമ്മറിയേത്‌?

 • റാം


■ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഏവ?

 • മെഗാബൈറ്റ്, ജിഗാബൈറ്റ്

■ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ മെമ്മറി എന്നു പൊതുവെ പറയാറുള്ളത്‌ എന്തിനെയാണ്‌?

 • റാന്‍ഡം ആക്സസ്‌ ‌മെമ്മറി (റാം)


■ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ശേഖരിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക സംഭരണോപകരണമേത്‌?

 • ഹാര്‍ഡ്‌ ഡിസ്ക്


■ സി.ഡി.യുടെ മുഴുവന്‍ രൂപം എന്താണ്‌?

 • കോംപാക്ട്‌ ഡിസ്ക്‌


■ കറന്‍റ്‌ പോയാലും കമ്പ്യുട്ടറിലേക്കുള്ള വൈദ്യുതപ്രവാഹം നിലയ്ക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉപകരണമേത്‌?

 • യു.പി.എസ്‌.


■ യു.പി.എസിന്റെ മുഴുവന്‍ രുപം എന്താണ്‌?

 • അണ്‍ഇന്‍ററപ്റ്റിബിള്‍ പവര്‍ സപ്ലൈ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍