Easypsc 10th Prelims Mega Revision Points | Over take the Cutoff Day 1 |

2021 ൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ആയി ചോദിച്ച ജനറൽ നോളജ് വിഭാഗത്തിലെ ചോദ്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളും  ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളിൽ കരുതിയിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളും


1. ചർച്ച് മിഷൻ സൊസൈറ്റി (CMS)യുടെ പ്രവർത്തനമേഖല എവിടെയാണ്:

മലബാർ
തിരുവിതാംകൂറും കൊച്ചിയും#
തിരുവിതാംകൂർ
കൊച്ചി 

 • ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (LMS) പ്രവർത്തന മേഖല തിരുവിതാംകൂർ ആയിരുന്നു
 • ലണ്ടൻ മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഹായം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നു റാണി ഗൗരി പാർവ്വതി ബായി
 • ബാസൽ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷന്റെ (BEM)പ്രവർത്തന മേഖല: മലബാർ ആയിരുന്നു (Lgs main 2021)
 • കോട്ടയം CMS പ്രസ്സ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുവാദം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി കൂടിയായിരുന്നു റാണി ഗൗരി പാർവതി ബായി


2. പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത എന്ന പ്രതിഭാസം ഇന്ത്യയുടെ ഏത് കാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ

തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൺസൂൺ

ശൈത്യകാലം#

ഉഷ്ണകാലം 

 • ശൈത്യകാലത്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ രൂപംകൊള്ളുന്ന ശക്തമായ ന്യൂനമർദ്ദം കിഴക്കോട്ടു നീങ്ങി ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന കാലാവസ്ഥ പ്രതിഭാസം: പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത
 • റാബി വിളകൾക്കും ഗോതമ്പ് കൃഷിക്കും പ്രയോജനകരമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായത് ആണ് പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥത
 • പഞ്ചാബിൽ ശൈത്യകാലത്ത് മഴപെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥതയാണ്
 • പശ്ചിമ അസ്വസ്ഥതയെ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കുന്നത്: ജെറ്റ് പ്രവാഹം


3. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും നിഷേധിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത അവകാശം: മൗലികവകാശം

 • മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന ഭാഗം: ഭാഗം - 3
 • മൗലിക അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം: ആർട്ടിക്കിൾ 12 മുതൽ   35വരെ
 • ഇന്ത്യയുടെ മാഗ്നകാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: മൗലിക അവകാശങ്ങൾ


4. ബയോട്ടിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവകം:

ജീവകം എ

ജീവകം സി

ജീവകം ബി7#

ജീവകം B3


5. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഭാഷ, ലിപി, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന അവകാശം:

സാംസ്കാരികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ അവകാശം#

മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം

ഭരണഘടനാപരമായ പ്രതിവിധികൾ ക്കുള്ള അവകാശം

സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം

 • ആർട്ടിക്കിൾ 29: ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി യുള്ള മൗലിക അവകാശം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ
 • ആർട്ടിക്കിൾ 30: മത, ഭാഷ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവകാശം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ

6. ഓക്സിജന്റെ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം: 1S^2 2S^2 2P^4


7. താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ യോജകകലയിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണ്:

തരുണാസ്ഥി

നാരുകല

രക്തം

പേശികല#


8. ബംഗ്ലാദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയെ വിളിക്കുന്ന പേര്:

സാങ്പോ

ദിഹാങ്

ജമുന#

സാദിയ

 • അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത്: ദിഹാങ്
 • ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്: സാങ്പോ
 • ബ്രഹ്മപുത്ര  ഇന്ത്യയിൽ  പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്: സാദിയ


9. താഴെപ്പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭ യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ കണ്ടെത്തുക:

 1. ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ്  ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും രാജ്യസഭയിലേക്ക് ഉള്ള പ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്
 2. രാജ്യസഭയിൽ സീറ്റുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ ആണ്
 3. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം രാജ്യസഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആയിരുന്നത് ഹമീദ് അൻസാരി ആണ്
 4. രാജ്യസഭയിലേക്ക് രാഷ്ട്രപതി കല, സാഹിത്യം, ശാസ്ത്രം, സാമൂഹിക സേവനം എന്നീ വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു

A) 2, 3

B) 1, 2, 3

C) 2 ,4

D)1, 2, 3, 4#

 • രാജ്യസഭയെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന അനുഛേദം: ആർട്ടിക്കിൾ 80
 • രാജ്യസഭ ആദ്യമായി സമ്മേളിച്ച വർഷം: 1952 മെയ് 13
 • കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് രാജ്യസഭ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച വർഷം: 1954 ആഗസ്റ്റ് 23


10. 5 ലക്ഷം മുതൽ പത്തു ലക്ഷം വരെയുള്ള ഉപഭോക്ത തർക്ക പരിഹാരത്തിനായി ഉപഭോക്താക്കൾ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് എത്രയാണ്:

300 രൂപ

400 രൂപ#

500രൂപ

1000രൂപ

 • ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമം 2019
 • 1986 ലെ ഉപഭോക്ത അവകാശ നിയമത്തിന് പകരമായി നിലവിൽ വന്ന പുതിയ നിയമമാണ്  ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമം
 • 2020 ജൂലൈ 20 ന് ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമം2019 നിലവിൽ വന്നു
 • ഉപഭോക്ത സംരക്ഷണ നിയമം 2019 നിലവിൽ വരുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഉപഭോക്ത കാര്യമന്ത്രി: രാംവിലാസ് പാസ്വാൻ

11. ശരീര വേദന കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധ വിഭാഗം ഏതാണ്:

അന്നാൽജസിക്സ്#

ആന്റി സെപ്റ്റിക്സ്

ആന്റിബയോട്ടിക്സ്

ഡിസ്ഇൻഫെക്ടൻസ്

 • സൂക്ഷ്മ രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ്: ഡിസ്ഇൻഫെക്ടൻസ്
 • ശരീരതാപനില കുറിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്: ആന്റിപൈററ്റിക്സ്
 • ശരീരത്തെ പുറത്തുള്ള രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്: ആന്റിസെപ്റ്റിക്സ്
 • ശരീരത്തിനകത്തുള്ള സൂക്ഷ്മ രോഗകാരികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധമാണ്: ആന്റിബയോട്ടിക്


12. കർമ്മയോഗി എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്:

ബാലഗംഗാധരതിലക്

ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ

ലാലാ ലജ്പത് റായി

അരവിന്ദഘോഷ്#

 • ദി ഹിന്ദു എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജി സുബ്രഹ്മണ്യ അയ്യർ (വീരരാഘവ ആചാരി, സുബ്ബറാവു പണ്ഡിറ്റ്)
 • വന്ദേമാതരം  എന്ന പത്രത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ ആണ്: ലാലാ ലജ്പത് റായി
 • മറാത്ത, കേസരി എന്നീ പത്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്നു: ബാലഗംഗാധരതിലക്


13. സവർണ്ണ ജാതിക്കാരെയും അവർണ്ണ ജാതിക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പന്തിഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്:

വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ

തൈക്കാട് അയ്യ#

സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ

വാഗ്ഭടാനന്ദൻ 

 • സമപന്തിഭോജനം നടത്തിയത്: വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ
 • മിശ്രഭോജനം നടത്തിയത്: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
 • പ്രീതി ഭോജനം നടത്തിയത്: വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


14. മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ മൗലികമായത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണഘടന ആർട്ടിക്കിൾ:

ആർട്ടിക്കിൾ 32#

ആർട്ടിക്കിൾ 33

ആർട്ടിക്കിൾ 14

ആർട്ടിക്കിൾ 25

 • ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് അംബേദ്കർ വിശേഷിപ്പിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്: ആർട്ടിക്കിൾ 32
 • മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഭേദഗതി വരുത്താനുള്ള അധികാരം നൽകുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്: ആർട്ടിക്കിൾ 33
 • നിയമത്തിനു മുന്നിൽ എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം ആണ്: ആർട്ടിക്കിൾ 14


15. കണ്ടൽകാട് മുഴുവൻ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്:

മഹാരാഷ്ട്ര#

തമിഴ്നാട്

കർണാടക

പശ്ചിമബംഗാൾ

 • ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാനം: പശ്ചിമബംഗാൾ
 • കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങളുള്ള ജില്ല: കണ്ണൂർ

16. ഇന്ത്യയിൽ ഗിരികന്ദരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏക നദി ഏതാണ്: സിന്ധു


17. താഴെപ്പറയുന്നരിൽ നിവർത്തനപ്രക്ഷോഭമായി ബന്ധമില്ലാത്ത വ്യക്തി ആരാണ്:

ടി എം വർഗീസ്

സി കേശവൻ

എം. വി ജോസഫ്

എ കെ ഗോപാലൻ#


18. ജലത്തിന്റെ സ്ഥിര കാഠിന്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കൾ ഏതാണ്: ഡിറ്റർ ജന്റുകൾ


19. ശരാശരി ഊർജ്ജം കൂടുമ്പോൾ വസ്തുവിനെ താപനില ...……: കൂടുന്നു


20. ഡ്യൂട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: ഘന ജലം

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍