ഇന്ത്യയിലെ വനിതകൾ | Famous Women In IndiaQ ➤ ആദ്യ വനിത ഗവർണർ:


Q ➤ ആദ്യ വനിത മുഖ്യമന്ത്രി:


Q ➤ ആദ്യ വനിത നിയമസഭ സ്പീക്കർ:


Q ➤ ആദ്യ വനിത പ്രധാനമന്ത്രി:


Q ➤ സുപ്രീംകോടതിയിലെ ആദ്യ വനിത ജഡ്ജി:


Q ➤ ഹൈക്കോടതി ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് ആയ ആദ്യ വനിത:


Q ➤ കേരളാ ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ വനിത ചീഫ്‌ജസ്റ്റിസ്:


Q ➤ ഹൈക്കോടതിയിലെ ആദ്യ മലയാളി വനിത ചീഫ്ജസ്റ്റിസ്:


Q ➤ ഇന്ത്യയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ആയ ആദ്യ വനിത:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിത മജിസ്‌ട്രേറ്റ്:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിത അഡ്വക്കേറ്റ്:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഗവർണർ:


Q ➤ രണ്ടാമത്തെ വനിത:


Q ➤ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ആയ ആദ്യ മലയാളി വനിത:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി:


Q ➤ ആദ്യത്തെ വനിത കേന്ദ്രമന്ത്രി:


Q ➤ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി:


Q ➤ ഡൽഹി സിംഹാസനത്തിൽ ഏറിയ ആദ്യ വനിത:


Q ➤ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തി കടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ:


Q ➤ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ:


Q ➤ ഏഷ്യാഡ്‌ സ്വര്ണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത:


Q ➤ ഒളിമ്പിക് മെഡൽ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത:


Q ➤ ഖേൽ രത്ന അവാർഡ്‌ നേടിയ ആദ്യ വനിത:


Q ➤ ലോക്സഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ സ്പീക്കർ:


Q ➤ രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യ വനിത:


Q ➤ ആദ്യ വനിതാ I.P.S:


Q ➤ ആദ്യ വനിതാ I.A.S:


Q ➤ U.N പൊതുസഭയുടെ പ്രസിഡന്റ്‌ ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത:


Q ➤ നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത:


Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍