Prelims Mega Revision Points: 34 | കേരള നവോത്ഥാനം: 1 | Kerala Renaisence Selected Questions From PSC Bulletin | Kerala Renaisence Mock Test | Kerala PSC Prelims Mock Test

കേരള നവോത്ഥാനം: 1
1. അയ്യങ്കാളിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പെരിനാട്ടു ലഹള (കല്ലുമാല് സമരം) 1915-ൽ ആയിരുന്നു. പെരിനാട് ഇപ്പോൾ ഏത് ജില്ലയിലാണ്???
Answer: കൊല്ലം


2. തൊണ്ണൂറാമാണ്ട് ലഹള (ഊരൂട്ടമ്പലം ലഹള) നടന്ന വർഷമേത്???
Answer: 1915
 
 
3. അയ്യങ്കാളിയെ ഗാന്ധിജി സന്ദർശിച്ച വർഷം???
Answer: 1937


4. അയ്യങ്കാളിയെ പുലയരാജാ എന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്???
Answer: മഹാത്മാ ഗാന്ധി


5. ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഷൺമുഖ ദാസൻ എന്നു വിളിച്ചതാര്???
Answer: തൈക്കാട് അയ്യാഗുരു


6. ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾക്ക് ജ്ഞാനോദയം ലഭിച്ച സ്ഥലം???
Answer: വടിവീശ്വരം (തമിഴ്നാട്)
 
 
7. "മലബാറിൽ ഞാനൊരു യഥാർഥ മനുഷ്യനെ കണ്ടു". സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഡയറിയിൽ കുറിച്ചത് ആരെക്കുറിച്ചാണ്???
Answer: ചട്ടമ്പിസ്വാമികളെക്കുറിച്ച്


8. തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ (ഹജൂർ കച്ചേരി) ക്ലാർക്കായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ???
Answer: ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ


9. കുമാരനാശാൻ ബോട്ടുമുങ്ങി അന്തരിച്ചതും ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ നാടു നീങ്ങിയതും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചതും ചട്ടമ്പിസ്വാമികൾ സമാധിയായതും ഒരേ വർഷമാണ്. ഏത് വർഷം???
Answer: 1924-ൽ


10. ബ്രിട്ടിഷുകാരുടെ ഭരണത്തെ വെൺ നീചന്റെ ഭരണമെന്നും തിരുവിതാംകൂർ രാജാവിന്റെ ഭരണത്തെ കരിനീചന്റെ ഭരണമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്???
Answer: വൈകുണ്ഠസ്വാമി
 
 

11. സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ കാലത്ത് വൈകുണ്ഠസ്വാമികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് പാർപ്പിച്ച ജയിൽ എവിടെയായിരുന്നു???
Answer: ശിങ്കാരത്തോപ്പ്


12. "വേല ചെയ്താൽ കൂലി കിട്ടണം" ഏത് നവോത്ഥാന നായകന്റെ മുദ്രാവാക്യം???
Answer: വൈകുണ്ഠസ്വാമി


13. വൈകുണ്ഠസ്വാമികൾ നിർമിച്ച പൊതുകിണർ അറിയപ്പെട്ടതെങ്ങിനെ???
Answer: മുന്തിരിക്കിണർ, സ്വാമിക്കിണർ


14. 1822ൽ ചാന്നാർ ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ നവോത്ഥാന നായകൻ???
Answer: വൈകുണ്ഠ സ്വാമി
 
 
15. ഊരാളുങ്കൽ കൂലിവേലക്കാരുടെ പരസ്പര സഹായ സംഘം എന്ന പേരിൽ കർഷക സംഘടന സ്ഥാപിച്ചതാര്???
Answer: വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


16. തത്വപ്രകാശിക എന്ന പേരിൽ കോഴിക്കോട്ട് സംസ്കൃത പഠനകേന്ദ്രം സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ???
Answer: വാഗ്ഭടാനന്ദൻ


17. കൊച്ചിരാജാവ് കവിതിലകൻ, സാഹിത്യനിപുണൻ എന്നീ ബഹുമതികൾ നല്കിയതാർക്ക്???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ
 
 
18. കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിത്തമ്പുരാൻ "വിദ്വാൻ" എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയതാർക്ക്???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ


19. കൊച്ചി പുലയ മഹാസഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് ആര്???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ


20. 1907-ൽ അരയസമാജവും 1922 ൽ അഖില കേരള അരയ മഹാസഭയും സ്ഥാപിച്ചതാര്???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ21. 1913 ൽ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കായൽ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ച നവേത്ഥാന നായകനാര്???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
 
 
22. സന്മാർഗ പ്രദീപസഭ, കല്യാണിദായിനി സഭ, സുധർമ സൂര്യോദയ സഭ തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ???
Answer: പണ്ഡിറ്റ് കെ.പി. കറുപ്പൻ


23. കൊച്ചിരാജാവ് വീരശൃംഖല നൽകി ആദരിച്ചത് ഏത് നവോത്ഥാന നായകനെയാണ്???
Answer: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ


24. വിദ്യാപോഷിണി എന്ന സാംസ്കാരിക സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയതാര്???
Answer: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ


25. കൊച്ചിയിലും തിരുക്കൊച്ചിയിലും മന്ത്രിയായ നവോത്ഥാനനായകൻ???
Answer: സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
 
 
26. സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ മിശ്രഭോജനം സംഘടിപ്പിച്ച വർഷം???
Answer: 1917


27. വിദേശികളുടെ സഹായമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസ്സ് സ്ഥാപിച്ചതാര്???
Answer: കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ


28. കേരളത്തിലെ ആദ്യ കത്തോലിക്കാ സംസ്കൃത സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു???
Answer: കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ (ചാവറയച്ചൻ)


29. പിടിയരി സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാന നായകനാര്: ഓരോ പള്ളിയോടൊപ്പം ഓരോ പള്ളിക്കൂടം എന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്നതും ഇദ്ദേഹമാണ്???
Answer: കുര്യാക്കോസ് ഏലിയാസ് ചാവറ (ചാവറയച്ചൻ)
 
 
30. കേരള മുസ്ലീം നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവാര്???
Answer: വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി31. മുസ്ലീം ഐക്യ സംഘം, അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലീം മഹാജന സഭ, ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് മുസ്ലീം സമാജം എന്നീ സംഘടനകൾ സ്ഥാപിച്ചതാര്???
Answer: വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി


32. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിന്ന് തിരുനൽവേലിയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയതെന്ന്???
Answer: 1910 സെപ്റ്റംബർ 26 ന്


33. സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ നിരോധിക്കുകയും രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ നാടുകടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവും ദിവാനും ആരൊക്കെയായിരുന്നു???
Answer: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ, പി. രാജഗോപാലാചാരി
 
 
34. 1916 മാർച്ച് 28 ന് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള അന്തരിച്ചു. എവിടെ വച്ചാണ് അന്തരിച്ചത്???
Answer: കണ്ണൂർ


35. രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സ്മാരകമെവിടെയാണ്???
Answer: പയ്യാമ്പലം (നെയ്യാറ്റിൻ കരയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ സ്മാരകമുണ്ട്)


36. സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതെവിടെ???
Answer: പാളയം (തിരുവനന്തപുരം)
 
 
37. പാവങ്ങളുടെ പടത്തലവൻ എന്നറിയപ്പെട്ട നേതാവാര്???
Answer: എ.കെ. ഗോപാലൻ


38. ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസിന്റെ സ്ഥാപകനാര്???
Answer: എ.കെ. ഗോപാലൻ


39. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആരായിരുന്നു???
Answer: മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ


40. 1936-ൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് മദ്രാസിലേക്ക് "പട്ടിണി ജാഥ" നായിച്ചതാര്???
Answer: എ.കെ. ഗോപാലൻ
 
 

41. ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ സെക്രട്ടറി കെ. കേളപ്പൻ ആയിരുന്നു. വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു???
Answer: എ.കെ. ഗോപാലൻ


42. 1891-ലെ മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാര്???
Answer: ജി.പി. പിള്ള


43. 1896-ലെ ഈഴവ മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതാര്???
Answer: ഡോ. പൽപ്പു


44. മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ ഒന്നാമത്തെ ഒപ്പുകാരൻ കെ.പി. ശങ്കരമേനോനാണ്. മൂന്നാമതായി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവാര്???
Answer: ഡോ. പൽപ്പു
 
 
45. മലയാളി മെമ്മോറിയലും, ഈഴവ മെമ്മോറിയലും ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്???
Answer: ശ്രീമൂലം തിരുനാൾ രാജാവിന്


46. 1900 ൽ ഡോ. പൽപ്പുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയാറാക്കിയ രണ്ടാം ഈഴവ മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ച് താർക്ക്??
Answer: കഴ്സൺ പ്രഭുവിന്


47. എൻഎസ്എസിന്റെ (നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി) ആദ്യ സെകട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ആയിരുന്നു. ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് ആര്???
Answer: കെ. കേളപ്പൻ


48. എൻഎസ്എസിന്റെ ആദ്യ പേരെന്ത്???
Answer: നായർ ഭൃത്യജനസംഘം
 
 
49. 1930-ൽ കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് ഉപ്പു സത്യഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ച നവോത്ഥാന നായകനാര്???
Answer: കെ. കേളപ്പൻ


50. പത്മശ്രീ നിരസിച്ച കേരള നവോത്ഥാന നായകനാര്???
Answer: കെ. കേളപ്പൻ


Post a Comment

2 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
  1. Super sir very use good work do
    It continuously like this

    ReplyDelete
  2. Sir plus two level based video cheyumo

    ReplyDelete