ഇന്ത്യൻ നൃത്ത രൂപം

Important Questions About Indian Dances1. ഇന്ത്യയിലെ നൃത്തരൂപങ്ങൾക്ക് ക്‌ളാസിക്കൽ പദവി നൽകുന്നത്??

Answer: കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി


2. ഇന്ത്യൻ അവതരണ കലയുടെ പിതാവാര്

Answer: ഭാരത മുനി
 
 
3. ഭാരത മുനി രചിച്ച പ്രശസ്ത കൃതി??

Answer: നാട്യ ശാസ്ത്രം


4. രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേൽ ഏത് നൃത്തവുമായി ബന്ധ പെട്ടിരിക്കുന്നു

Answer: ഭരതനാട്യം


5. 1936ഇൽ ചെന്നൈയിൽ കലാക്ഷേത്ര സ്ഥാപിച്ചത് ആര്??

Answer: രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡേൽ6. ഒഡിഷയില പ്രധാന നൃത്തരൂപം

Answer: ഒഡീസി
 
 
7. ജയദേവരുടെ ഗീതാഗോവിന്ദത്തെ ആധാരമാക്കിയുള്ള നൃത്തരൂപം??

Answer: ഒഡീസി


8. കഥക് ഉത്ഭവിച്ചത്

Answer: ഉത്തർ പ്രദേശ്‌


9. സംയുക്ത പാണിഗ്രഹി ,സൊണാൽ മാൻസിംഗ് ,മാധവി mudgal എന്ത് ആയി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ??

Answer: ഒഡീസി


10. വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏക നൃത്തരൂപം

Answer: കഥക്
 
 

11. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീല ഇതിവൃത്തമായി വരുന്ന നൃത്തം??

Answer: മണിപ്പൂരി


12. അസ്സമിന്റ ക്‌ളാസിക്കൽ നൃത്തം

Answer: സത്രീയ


13. കേരളത്തിന്റെ തനത് ലാസ്യ നൃത്തരൂപം??

Answer: മോഹിനി യാട്ടം


14. മോഹിനി ആട്ടത്തിന്റെ പുനരുജീവനത്തിനു കാരണം ആയത്

Answer: സ്വാതി തിരുന്നാൾ
 
 
15. രണ്ട് ക്ലസികൾ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഉള്ള ഏക സംസ്ഥാനം??

Answer: കേരളം16. ലോക പൈതൃകപ്പട്ടികയിൽ ഇടാം നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നൃത്തരൂപം??

Answer: കൂടിയാട്ടം


17. ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപത്തിനു ഇപ്പോൾ ഉള്ള രൂപം നൽകിയത്

Answer: ശങ്കരദേവൻ
 
 
18. കൂടിയാട്ടം പൂർണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട സമയം??

Answer: 41ദിവസം
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍