പ്രപഞ്ചം & സൗരയൂഥം തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യ ഉത്തരങ്ങൾ

Important Questions About Astronomy
1. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം? ??
Answer: ഏതാണ്ട്1370 കോടിവർഷം


2. പ്രപഞ്ചം വികസിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ?
Answer: എഡ്വിൻ ഹബിൾ
 
 
3. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിദൂരമായ വസ്തുക്കൾ ???
Answer: ക്വാസർ(Quasi Stellar Radio Source)


4. ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രോൺ താരങ്ങളാണ് ?
Answer: പൾസറുകൾ


5. പ്രപഞ്ചത്തിലെ അടിസ്ഥാന ബലങ്ങൾ???
Answer: ഗുരുത്വാകർഷണം, വൈദ്യുതകാന്തികബലം, ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസിലെ ശക്ത-ദുർബലബലങ്ങൾ6. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ ബലം?
Answer: ന്യൂക്ലിയർ ബലം.
 
 
7. സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന നക്ഷത്രസമൂഹം(Galaxy) ??
Answer: ക്ഷീരപഥം (MilkyWay)


8. ആകാശഗംഗയുടെ ആകൃതി?
Answer: വാർത്തുളം (Spiral)


9. സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രം???
Answer: സൂര്യൻ


10. സൗരയൂഥത്തിലെ ഊർജകേന്ദ്രം?
Answer: സൂര്യൻ
 
 

11. സൗരയൂഥത്തിലെ അംഗങ്ങൾ???
Answer: ഗ്രഹങ്ങൾ, ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ധൂമകേതുക്കൾ, കുള്ളൻ ഗ്രഹങ്ങൾ, ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ.


12. സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആകാശത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള നക്ഷത്രം?
Answer: സിറിയസ്


13. പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം???
Answer: ഹൈഡ്രജൻ; ഹീലിയമാണ് രണ്ടാമത്.


14. വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ
Answer: ആയുസ്സ് കുറയുന്നു
 
 
15. ക്ഷീരപഥത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്രധാന ഗ്യാലക്സി???
Answer: ആൻഡ്രോമീഡ16. ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ???
Answer: സൂര്യൻ


17. സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ?
Answer: പ്രോക്സിമാ സെൻറൗറി
 
 
18. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം ഫീലിയമായി മാറുന്ന പ്രക്രിയ???
Answer: അണുസംയോജന (ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ). ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിലും ഇതേ പ്രവർത്തനമാണ്.


19. പ്രപഞ്ചത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വിദൂരമായ വസ്തുക്കൾ ?
Answer: ക്വാസർ(Quasi Stellar Radio Source)


20. സൗരയൂഥത്തിലെ ഊർജകേന്ദ്രം?
Answer: സൂര്യൻ

Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍