മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ

മൂലകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ  1. ഫ്ലൂറോസിസ് - ഫ്ലൂറിൻ
  2. സിലിക്കോസിസ് - സിലിക്കൺ
  3. മീന മാതാ - മെർക്കുറി
  4. പ്ലംബിസം - ലെഡ്
  5. ഇതായ് ഇതായ് - കാഡ് മിയം
  6. വിൽസൻസ് രോഗം - ചെമ്പ്
  7. ഹൈപ്പോകലേ മിയ - പൊട്ടാസ്യം
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍