പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും | Environment Selected Questions

Environment

Q ➤ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്


Q ➤ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്


Q ➤ മരം മരിക്കുന്നതും മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ ഇത് ആരുടെ വാക്കുകൾ


Q ➤ കേരളത്തിലെ പക്ഷി മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്


Q ➤ കേരള പരിസ്ഥിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്


Q ➤ കേരളത്തിലെ ജൈവകൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ്


Q ➤ ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം


Q ➤ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ സുന്ദർബൻ പ്രസക്തമാകുന്നത് ഏതിനം ചെടികളുടെ പേരിലാണ്?


Q ➤ കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ വനമിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്?


Q ➤ ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്?


Q ➤ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ്


Q ➤ ജൈവവൈവിധ്യം (ബയോഡൈവേഴ്‌സിറ്റി )എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ


Q ➤ ആഫ്രിക്ക ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി സംഘടന


Q ➤ UNEP യുടെ ആസ്ഥാനം


Q ➤ ലോകപരിസ്ഥിതി ദിനം 2018 നു ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം


Q ➤ ആദ്യമായി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ച വർഷം


Q ➤ ആദ്യമായി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആചരിച്ച പ്പോൾ എന്തായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം


Q ➤ നാഷണൽ എൻവിയോൺമെന്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ


Q ➤ 2021 ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം


Q ➤ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം


Q ➤ ചിപ്കോ മൂവ്മെൻറ് ആരംഭിച്ച വർഷം?


Q ➤ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെൻറ് ആരംഭിച്ചവർഷം?


Q ➤ അപ്പിക്കോ മൂവ്മെൻറ് നേതൃത്വം നൽകിയത്?


Q ➤ നവധാന്യ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ച സ്ഥലം?


Q ➤ നവധാന്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്?


Q ➤ ആഫ്രിക്കക്കു പുറത്ത് സിംഹങ്ങളെക്കാണുന്ന സ്വാഭാവിക വനപ്രദേശമായ ഈ ദേശീയോദ്യാനം ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഢ് ജില്ലയിലാണ്. 1975-ൽ ഏഷ്യൻ സിംഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്ഷിക്കുന്നതി വേണ്ടിയാണ് ഈ ദേശീയോദ്യാനം (National Park) രൂപീകൃതമായത്. ഏതാണ്ട് ഈ ദേശീയോദ്യാനം


Q ➤ സൈലന്റ് വാലി മഴക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് നൃത്തം ചവിട്ടിയ നർത്തകി ആരാണ്?


Q ➤ 2020-ലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റ ആതിഥേയ രാജ്യം ഏത്?


Q ➤ ഡൗൺ റ്റു എർത്ത് എന്ന പരിസ്ഥിതി മാസികയുടെ പത്രാധിപയായ മലയാളി വനിത?


Q ➤ ഗ്ലോബൽ 500 പുരസ്കാരം ആദ്യമായി നൽകിയത് എതു വർഷം?


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍