രസതന്ത്രത്തിലെ ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും - അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ

മത്സര പരീക്ഷകളിൽ രസതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും ലോഹങ്ങൾ, അലോഹങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും നാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് രസതന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം.

Chemistry metals and nonmetals

ലോഹങ്ങൾ

പൊതുവായ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ

 • മാലിയബിലിറ്റി
 • ഡക്റ്റിലിറ്റി
 • ഉയർന്ന താപചാലകത
 • ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകത
 • ഉയർന്ന സാന്ദ്രത
 • ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം
 • സോണോരിറ്റി

1. മാലിയബിലിറ്റി: ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി കനം കുറഞ്ഞ തകിടുകൾ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷത

 • മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം: സ്വർണ്ണം
 • ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ 6.7 ചതുരശ്ര അടി പരപ്പളവിൽ അടിച്ചു പരത്താനും രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അധികം നീളത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടാനും സാധിക്കും

2. ഡക്റ്റിലിറ്റി: ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി കനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷത

 • ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം: പ്ലാറ്റിനം
 • വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം: ടങ്സ്റ്റൺ
 • ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹത്തെ വലിച്ച് നീട്ടി നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനാലാണ് ഫിലമെന്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്
 • മൃദു ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്: സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം
 • ലോഹങ്ങളെ  മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതലം തിളക്കമാർന്നതായിരിക്കുന്ന സവിശേഷത: ലോഹദ്യൂതി

3. താപചാലകത: താപം കടത്തിവിടാൻ ഉള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവ്

 • ഏറ്റവും മികച്ച താപചാലകതയുള്ള ലോഹം: വെള്ളി

4. വൈദ്യുത ചാലകത: ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തി വിടാനുള്ള കഴിവ്

 • എല്ലാ ലോഹങ്ങളും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളാണ്
 • വൈദ്യുതിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ചാലക ലോഹം: വെള്ളി
 • വീടുകളിൽ വൈദ്യുത കമ്പികൾ  നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം: കോപ്പർ
 • വെള്ളി വില കൂടിയ ലോഹമായതിനാലാണ് വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിക്കാൻ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

5. സോണോരിറ്റി: കട്ടിയുള്ള വസ്തുകൊണ്ട് ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവ്

6. ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനില: ദ്രവണാങ്കം

 • ലോഹങ്ങൾ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്നവയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുള്ളവയുമാണ്
 • താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങൾ: ഗാലിയം, സീസിയം, മെർക്കുറി
 • സാധാരണ അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള ലോഹങ്ങൾ: ഗാലിയം, സീസിയം, മെർക്കുറി
 • സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്: ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം
 • ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകം ആകുന്ന താപനില: തിളനില


 • ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന്റെ ഫലമായി ലോഹ പ്രതലത്തിന്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
 • ലോഹങ്ങൾ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജലവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ വാതകം പുറത്തു വിടുന്നു
 • അലൂമിനിയം, സിങ്ക്, മഗ്നീഷ്യം, മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുകളും ആയി പ്രവർത്തിച്ച് ലോഹ ലവണ സംയുക്തങ്ങളും ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ഉണ്ടാക്കുന്നു
 • ലോഹനാശനം: ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയ
 • ഇരുമ്പ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ, ജലാംശം എന്നിവയുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് തുരുമ്പിക്കുന്നത്
 • അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശയവുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കാനാണ് സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്

 

ലോഹനാശനം തടയുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ്

 • അലോഹവാരണം (പെയിന്റ്, വാർണിഷ്)
 • ലോഹാവരണം (സിങ്ക്, ഈയം പൂശൽ)
 • വൈദ്യുത ലേപനം (ഇരുമ്പിനെ ക്രോമിയം നിക്കൽ എന്നിവ കൊണ്ട് പൂശുന്നു)
 • ലോഹ സങ്കരങ്ങൾ ആക്കൽ

ലോഹങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ്

 • വൈദ്യുത ബൾബുകളിൽ ഫിലമെന്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹം: ടങ്സ്റ്റൺ (W) (വുൾഫ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം)
 • ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രവണാങ്കമുള്ള Melting Point (3422°C)
 • ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള ലോഹം: ക്രോമിയം (Cr)
 • ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കൂടിയ ലോഹം: ഓസ്മിയം (Os)
 • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതോതിൽ ദ്രവിക്കുന്ന ലോഹം: ഇറിഡിയം (Ir)


ലോഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കുന്ന രീതികൾ

 • സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം കാൽസ്യം അലൂമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം: വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം
 • കോപ്പർ: സ്വയം ഓക്സീകരണ നിരോക്സീകരണ പ്രവർത്തനം വഴി  വേർതിരിക്കുന്നു
 • സ്വർണ്ണം, വെള്ളി: സ്വതന്ത്രമായി പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു
 • സിങ്ക്, ഇരുമ്പ്, നിക്കൽ, ടിൻ, ലെഡ്: കാർബൺ / കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു
 • ക്രിയാശീലം വളരെ കൂടിയ  ലോഹങ്ങളെ അയിരിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാൻ നിരോക്സീകളായ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു
 • ക്രിയാശീലം താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളെ വേർതിരിക്കാൻ നിരോക്സീകരികളായ കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു

അലോഹങ്ങൾ

മൂലകങ്ങളെ വർഗ്ഗീകരിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അലോഹം. ആവർത്തനപ്പട്ടികയിലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളേയും അവയുടെ രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ലോഹമെന്നോ അലോഹമെന്നോ അരംതിരിക്കാം

 • എല്ലാ വാതക മൂലകങ്ങളും അലോഹങ്ങളാണ്
 • രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ സ്വീകരിക്കുന്നവയാണ് അലോഹങ്ങൾ
 • മൂലകങ്ങളെ ലോഹങ്ങൾ എന്നും അലോഹങ്ങളെന്നും വേർതിരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ: ലാവോസിയ

ഹൈഡ്രജൻ

 • ഗ്രൂപ്പ് 14: കാർബൺ
 • ഗ്രൂപ്പ് 15: നൈട്രജൻ (N), ഫോസ്ഫറസ് (P)
 • ഗ്രൂപ്പ് 16: ഓക്സിജൻ (O), സൾഫർ (S), സെലീനിയം (Se)
 • ഗ്രൂപ്പ് 17-ലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും: ഹാലൊജനുകൾ
 • ഗ്രൂപ്പ് 18-ലെ എല്ലാ മൂലകങ്ങളും: ഉൽകൃഷ്ട വാതകങ്ങൾ

 • ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പുകൾ: പ്രൊട്ടിയം, ഡ്യൂട്ടീരിയം, ട്രിഷിയം
 • ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഐസോടോപ്പ്: പ്രോട്ടിയം
 • ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന്റെ ഐസോടോപ്പ്: ഡ്യുട്ടിരിയം
 • രണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉള്ള ഹൈഡ്രജന് ഐസോടോപ്പ്: ട്രിഷിയം
 • ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോ ആക്ടീവ് ഐസോടോപ്പ്: ട്രിഷിയം
 • ആണവ നിലയങ്ങളിൽ മോഡറേറ്ററായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്: ഡ്യുട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ്
 • ഘനജലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്: ഡ്യുട്ടീരിയം ഓക്സൈഡ്
 • ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം: ഓക്സിജൻ
 • ഓക്സിജന്റെ പ്രധാന ഐസോടോപ്പുകൾ: ഓക്സിജൻ 16,  ഓക്സിജൻ 17, ഓക്സിജൻ 18
 • ഒരു പദാർത്ഥം ഓക്സിജനിൽ കത്തുന്ന പ്രവർത്തനം: ജ്വലനം
 • മൂന്ന് ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ത്രയാറ്റോമിക തന്മാത്ര: ഓസോൺ (O3)
 • ആസിഡുകൾ ലോഹവുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വാതകം: ഹൈഡ്രജൻ
 • ലോഹ ഗുണം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന അലോഹ മൂലകം: ഹൈഡ്രജൻ
 • ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജനിൽ കത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പദാർത്ഥം: ജലം
 • ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും മിശ്രിതത്തിൽകൂടി വൈദ്യുത സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ (Electric Spark) കടത്തി വിടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പദാർത്ഥം: ജലം
 • രണ്ടോ അതിലധികമോ ലഘുപദാർത്ഥങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ഒരു സംയുക്തം ഉണ്ടാകുന്ന രാസപ്രവർത്തനം: സംയോജന രാസപ്രവർത്തനം (ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും തന്മാത്രകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് ജലം ഉണ്ടാകുന്നത് സംയോജന രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്)

ലോഹസങ്കരങ്ങൾലോഹസങ്കരം ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗം
ലോഹസങ്കരംവെങ്കലം (Bronze) ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, വെളുത്തീയം ഉപയോഗംപാത്രങ്ങൾ, പ്രതിമകൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംസ്റ്റീൽ (ഉരുക്ക്) ലോഹങ്ങൾഇരുമ്പ്, കാർബൺ ഉപയോഗംവാഹന ഭാഗങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംപിച്ചള (Brass) ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, സിങ്ക് ഉപയോഗംപാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംപഞ്ചലോഹം ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, ഈയം, വെള്ളി, സ്വർണ്ണം, ഇരുമ്പ് ഉപയോഗംവിഗ്രഹങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംഅൽനിക്കോ ലോഹങ്ങൾഅലൂമിനിയം, നിക്കൽ, കൊബാൾട്ട്, ഇരുമ്പ് ഉപയോഗംകാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംഇലക്ട്രം ലോഹങ്ങൾസ്വർണ്ണം, വെള്ളി ഉപയോഗംആഭരണ നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംനിക്രോം ലോഹങ്ങൾഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം, നിക്കൽ ഉപയോഗംഹീറ്റിംഗ് എലമെന്റ്
ലോഹസങ്കരംസ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ലോഹങ്ങൾഇരുമ്പ്, ക്രോമിയം, നിക്കൽ, കാർബൺ ഉപയോഗംപാത്രങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംഡ്യൂറാലുമിൻ ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, അലൂമിനിയം, മഗ്നീഷ്യം, മാംഗനീസ് ഉപയോഗംവിമാന നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംസോൾഡർ ലോഹങ്ങൾടിൻ, ലെഡ് ഉപയോഗംഫ്യൂസ് വയർ നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംഗൺ മെറ്റൽ ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, ടിൻ, സിങ്ക് ഉപയോഗംതോക്ക് നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംസിലുമിൻ ലോഹങ്ങൾഅലൂമിനിയം, സിലിക്കൺ ഉപയോഗംയന്ത്ര ഭാഗങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംനാണയ സിൽവർ ലോഹങ്ങൾചെമ്പ്, നിക്കൽ ഉപയോഗംനാണയ നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംഇൻവാർ ലോഹങ്ങൾഇരുമ്പ്, നിക്കൽ ഉപയോഗംപെൻഡുലം നിർമ്മാണം
ലോഹസങ്കരംറോസ് മെറ്റൽ ലോഹങ്ങൾബിസ്മത്, ഇൻഡിയം, ടിൻ ഉപയോഗംലോഹങ്ങൾ വിളക്കി ചേർക്കാൻ
ലോഹസങ്കരംബ്രിട്ടാണിയം ലോഹങ്ങൾടിൻ, ആന്റിമണി, ചെമ്പ് ഉപയോഗംഓസ്കാർ ശില്പങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍