Prelims Mega Revision Points: 12 | കലയും സാംസ്കാരികവും, സാഹിത്യം: 1 | പൊതുവിജ്ഞാനം | General Knowledge | Kerala PSC | Easy PSC

കലയും സാംസ്കാരികവും, സാഹിത്യം: 1
1. നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേര്???
Answer: ഷഡ്സാഹസ്രി


2. രാമനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്???
Answer: കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ
 
 
3. കൃഷ്ണനാട്ടത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ്???
Answer: മാനവേദൻ രാജാവ്


4. കഥകളിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ്???
Answer: കോട്ടയത്ത് തമ്പുരാൻ


5. പാരമ്പര്യ കലാരൂപങ്ങളുടെ വികസനത്തിനായി ദേശീയ സമരകാലത്ത് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ച പ്രസ്ഥാനം ഏതാണ്???
Answer: കേരള കഥാമണ്ഡലം


6. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ സമാജം ഏത്???
Answer: കവി സമാജം
 
 
7. കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ???
Answer: ശാസ്ത്രകേരളം, ശാസ്ത്രഗതി, യുറീക്ക


8. അമൃത ഷേർഗിൽ പ്രശസ്തയായത് ഏത് രംഗത്താണ്???
Answer: ചിത്രരചന


9. സ്വദേശി സമരകാലത്ത് ഭാരത മാതാ എന്ന ചിത്രം വരച്ച ബംഗാളി ചിത്രകാരൻ???
Answer: അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ


10. അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ കൊൽക്കത്തയിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഓറിയന്റൽ ആർട്സ് ആരംഭിച്ച വർഷം???
Answer: 1907
 
 

11. ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് "ഫ്ളെമിംഗോ ഫെസ്റ്റിവൽ" നടക്കുന്നത്???
Answer: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്


12. ബിഹു ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ നൃത്തരൂപമാണ്???
Answer: അസം


13. കഥകളിയുടെ പ്രാചീന രൂപം???
Answer: രാമനാട്ടം


14. "കഥകളുടെ രാജാവ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കലയേത്???
Answer: കഥകളി
 
 
15. തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ലാസിക്കൽ നൃത്ത രൂപമാണ്???
Answer: ഭരതനാട്യം


16. ഭാരതി ശിവജി ഏതു കഥാരൂപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു???
Answer: മോഹിനിയാട്ടം


17. ചവിട്ടു നാടകം എന്ന കഥാരൂപം കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചതാര്???
Answer: പോർച്ചുഗീസുകാർ
 
 
18. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യ ചെയർമാൻ???
Answer: എം. രാമവർമ്മരാജ


19. ഇന്ത്യൻ നാട്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് രചിച്ച ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര്???
Answer: നാട്യശാസ്ത്രം


20. കേന്ദ്ര സംഗീത നാടക അക്കാദമി അംഗീകരിച്ച എത്ര ക്ലാസിക്കൽ നൃത്തരൂപങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്???
Answer: 8 (കഥക്, കുച്ചുപ്പുടി, മണിപ്പൂരി, മോഹിനിയാട്ടം, ഭരതനാട്യം, ഒഡീസി, കഥകളി, സാത്രിയ)21. ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത് പിന്നീട് ക്ലാസിക്കൽ പദവി നേടിയ കേരളത്തിന്റെ തനത് നൃത്തരൂപം???
Answer: മോഹിനിയാട്ടം
 
 
22. മോഹിനിയാട്ടത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയ തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി???
Answer: സ്വാതി തിരുനാൾ


23. 1930 ൽ കേരള കഥാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത്???
Answer: വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോൻ


24. ചലിക്കുന്ന കാവ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ നൃത്തരൂപം തമിഴ്നാടിന്റെ തനത് നൃത്തരൂപം ആണ്. ഏതാണത്???
Answer: ഭരതനാട്യം


25. ഭരതനാട്യത്തെ ഇന്നു കാണുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിയെടുത്തതിലും പ്രശസ്തമാക്കിയതിലും പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച വ്യക്തി???
Answer: രുക്മിണി ദേവി അരുണ്ഡലേ
 
 
26. കേരളത്തിന്റെ തനത് കലാരൂപം ടോട്ടൽ തീയറ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഏതാണത്???
Answer: കഥകളി


27. കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാൻ മെമ്മോറിയൽ കഥകളി മ്യൂഡിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്???
Answer: കൊല്ലം


28. ഹിന്ദു മുസ്ലീം സംസ്കാരത്തിന്റെ മിശ്രണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കഥാരൂപം എതാണ്???
Answer: കഥക്


29. കുച്ചുപ്പുടി ഏത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ തനത് നൃത്തരൂപം ആണ്???
Answer: ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
 
 
30. അഷ്ടപദി ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഏത് നൃത്തരൂപമാണ് ചലിക്കുന്ന ശിൽപം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്???
Answer: ഒഡീസി31. ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന ഏക പ്രാചീന സംസ്കൃത നാടക രൂപം???
Answer: കൂടിയാട്ടം


32. കഥകളിയുടേയും കൂടിയാട്ടത്തിന്റെയും പുനരുദ്ധാരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടന???
Answer: മാർഗി


33. 2001 ൽ യുനസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ഭാരതീയ നൃത്തരൂപം???
Answer: കൂടിയാട്ടം
 
 
34. പ്രധാന കൂടിയാട്ടം കഥാകാരൻമാർ???
Answer: അമ്മന്നൂർ മാധവ ചാക്യാർ, അമ്മന്നൂർ മണിമാധവ ചാക്യാർ, പൈൻകുളം രാമൻ ചാക്യാർ


35. പ്രധാന ഭരതനാട്യ കഥാകാരൻമാർ???
Answer: പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം, ബാലസരസ്വതി, ലീല സംസൺ, മാളവിക സരരുഗൈ, രുഗ്മിണി ദേവി അരുണ്ഡലേ, സുനന്ദ നായർ


36. പ്രമുഖ കഥക് കലാകാരൻമാർ???
Answer: ഗോപീ കൃഷ്ണ, ഭാരതി ഗുപ്ത, ശംഭു മഹാരാജ്, ദമയന്തി ജോഷി, പണ്ഡിറ്റ് ബിർജു മഹാരാജ്
 
 
37. വേമ്പതി സത്യനാരായണ, ശോഭ നായിഡു എന്നിവർ ഏത് മേഖലയിലെ കലാകാരൻമാരാണ്???
Answer: കുച്ചുപ്പുടി


38. രാസലീല, നൗട്ടങ്കി എന്നിവ ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നൃത്ത രൂപമാണ്???
Answer: ഉത്തർ പ്രദേശ്


39. ബായലാട്ടം, യക്ഷഗാനം എന്നിവ പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്???
Answer: കർണ്ണാടക


40. ഗർബ, ദണ്ഡിയ, രാസ് എന്നിവ ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലെ നൃത്തരൂപം ആണ്???
Answer: ഗുജറാത്ത്
 
 

41. പാവങ്ങളുടെ കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്???
Answer: ഓട്ടൻ തുളളൽ


42. കുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാണ്???
Answer: മെയ് 5


43. ഗുരുഗോപിനാഥ് നടനഗ്രാമം എവിടെയാണ്???
Answer: വട്ടിയൂർക്കാവ്


44. വയനാട്ടിലെ ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിലെ പ്രധാന ചടങ്ങായ ഗദ്ദികയുടെ പ്രശസ്ത കഥാകാരൻ???
Answer: പി.കെ. കാളൻ
 
 
45. മീനാക്ഷി കല്യാണത്തിനും, കണ്യാർ കളിക്കും, തോൽപ്പാവകൂത്തിനും പ്രശസ്തമായ ജില്ല???
Answer: പാലക്കാട്


46. പടയണിക്ക് പ്രശസ്തമായ ജില്ല???
Answer: പത്തനംതിട്ട


47. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന് യു.ജി.സി.യുടെ എ കാറ്റഗറി പദവി ലഭിച്ച വർഷം???
Answer: 2010


48. കേരള സാഹിത്യഅക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല???
Answer: തൃശൂർ
 
 
49. കേരള ലളിതകഥാ അക്കാദമിയുടെ നിലവിലെ ചെയർമാൻ???
Answer: നേമം പുഷ്പരാജ്


50. ഇന്ത്യൻ ചിത്ര കലയുടെ പിതാവ്???
Answer: നന്ദലാൽ ബോസ്


ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍