അന്തരീക്ഷം:2 ഇതാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ | Kerala PSC

Important Sainic Operations1. സ്ട്രാറ്റോപ്പാസിൽ നിന്നും തുടങ്ങി 50 മുതൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം???
Answer: മീസോസ്ഫിയർ


2. മിസോസ്ഫിയറിൽ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപം കുറയുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം?
Answer: മീസോസ്ഫിയർ
 
 
3. മിസോസ്ഫിയറിന്റെ ശരാശരി താപനില???
Answer: 83°C


4. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാളി എന്നർത്ഥമുള്ള അന്തരീക്ഷ പാളി?
Answer: മീസോസ്ഫിയർ


5. നിശാ ദീപങ്ങൾ (Night Shining) എന്നറിയപ്പെടുന്നത്???
Answer: നോക്റ്റിലൂസന്റ് മേഘങ്ങൾ (Noctilucent Clouds)6. പ്രകാശ സംശ്ലേഷണ സമയത്ത് ഓസോൺ പുറത്ത് വിടുന്ന സസ്യം?
Answer: തുളസി
 
 
7. അൾട്രാവയലറ്റ് കിരണങ്ങൾ അധികമായി ഏറ്റാൽ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്ന കാർഷിക വിള???
Answer: നെല്ല്


8. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളായ നോക്ടിലൂസന്റ് മേഘങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷപാളി?
Answer: മീസോസ്ഫിയർ


9. ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഉൽക്കകൾ കത്തിയെരിയുന്ന പാളി???
Answer: മീസോസ്ഫിയർ


10. മീസോസ്ഫിയറിനേയും തൊട്ടടുത്ത പാളിയായ തെർമോസ്ഫിയറിനേയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത്?
Answer: മീസോപ്പാസ് (Mesopause)
 
 

11. മീസോപ്പാസിൽ തുടങ്ങി 80 മുതൽ 480 കിലോമീറ്റർ വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ മണ്ഡലം???
Answer: തെർമോസ്ഫിയർ


12. തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ ഉയരം കൂടുന്തോറും താപനില
Answer: കൂടുന്നു


13. ഏറ്റവും താപനില കൂടിയ പാളി???
Answer: തെർമോസ്ഫിയർ


14. ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഔറോറ കാഴ്ചകളുടെ ഉറവിടം?
Answer: തെർമോസ്ഫിയർ
 
 
15. തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം???
Answer: എക്സോസ്ഫിയർ16. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ പാളി???
Answer: എക്സോസ്ഫിയർ


17. തെർമോസ്ഫിയറിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത്?
Answer: അയണോസ്ഫിയർ
 
 
18. അയണോസ്ഫിയർ കണ്ടെത്തിയത്???
Answer: കെന്നലി, ഹോവിസൈഡ്


19. വാർത്താവിനിമയ കൃതിമോപഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മണ്ഡലം?
Answer: അയണോസ്ഫിയർ


20. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെയും ബഹിരാകാശത്തിന്റെയും അതിർവരമ്പായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന രേഖ?
Answer: കാർമൻരേഖ (ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും 100 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള ഭാഗം)


21. കാർമൻരേഖയ്ക്ക് ആ പേര് നൽകിയത്?
Answer: തിയോഡോർവാൻ കാർമൻ എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ സ്മരണാർത്ഥം
 
 
22. അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ മേൽപാളിയെപ്പറ്റി ലോകത്ത് എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യഗ്രന്ഥം???
Answer: ദി അപ്പർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ


23. ദി അപ്പർ അറ്റമോസ്ഫിയർ എന്ന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയത്?
Answer: എസ്.കെ. മിത്ര


24. അയണോസ്ഫിയർ പാളിയെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യക്കാരൻ???
Answer: എസ്.കെ. മിത്ര25. അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന പൊടിപടലങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത്?
Answer: ഏറോസോളുകൾ
 
 
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍