അപര നാമങ്ങൾ

പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലെ അപാര നാമങ്ങൾ1) ഇന്ത്യൻ ഫയർ – അശോകം

2) സ്വർഗ്ഗീയ ഫലം – കൈതച്ചക്ക

3) നാണ്യവിളകളിൽ വെളുത്ത സ്വർണ്ണം - കശുവണ്ടി

4) നാണ്യവിളകളിൽ കറുത്ത സ്വർണ്ണം – കുരുമുളക്

5) പാഴ് ഭൂമിയിലെ കല്പവൃക്ഷം - കശുമാവ്

6) സമാധാനത്തിന്റെ വൃക്ഷം – ഒലിവ് മരം

7) കല്പവൃക്ഷം – തെങ്ങ്

8) ആലപ്പി ഗ്രീൻ – ഏലം

9) ആയിരം ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വൃക്ഷം – തെങ്ങ്


10) മഹാ ഔഷധി – ഇഞ്ചി

11) ബർമുഡ് ഗ്രാസ് - കറുകപ്പുല്ല്

12) സ്വർഗ്ഗീയ ആപ്പിൾ – നേന്ത്രപ്പഴം

13) മാവിനങ്ങളുടെ റാണി – മൽഗോവ

14) ഫലങ്ങളുടെ രാജാവ് – മാമ്പഴം

15) പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലെ റാണി – മാംഗോസ്റ്റിൽ

16) പുഷ്പ റാണി – റോസ്

17) കർഷകന്റെ മിത്രം – മണ്ണിര

18) കർഷകന്റെ മിത്രമായ പാമ്പ് – ചേര

19) കർഷകന്റെ മിത്രമായ പക്ഷി – മൂങ്ങ


20) പ്രകൃതിയുടെ തോട്ടി – കാക്ക

21) അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി – ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്

22) മാവിനങ്ങളുടെ രാജാവ് – അൽഫോൺസ

23) ആന്തൂറിയങ്ങളുടെ റാണി – വാറോ ക്വിയനം

24) ഹെലികോപ്റ്റർ പക്ഷി – ആകാശക്കുരുവികൾ

25) ഔഷധ സസ്യങ്ങളുടെ മാതാവ് – തുളസി

26) ഓർക്കിഡുകളുടെ റാണി – കാറ്റ് ലിയ

27) ചൈനീസ് റോസ് – ചെമ്പരത്തി

28) ബാച്ചിലേഴ്സ് ബട്ടൺ – വാടാമല്ലി

29) പ്രകൃതിയുടെ കലപ്പ – മണ്ണിര


30) ഭീകര മത്സ്യം – പിരാന

31) ഫോസിൽ മത്സ്യം – സീലാകാന്ത്

32) മരം കയറുന്ന മത്സ്യം – അനാബസ്

33) പാവപ്പെട്ടവന്റെ മത്സ്യം - ചാള

34) സസ്യഭോജിയായ മത്സ്യം – കരിമീൻ

35) ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യം – ഡോൾഫിൻ

36) മരുഭൂമിയിലെ കപ്പൽ – ഒട്ടകം

37) ടിബറ്റൻ കാള - യാക്ക്

38) പച്ചക്കറികളുടെ രാജാവ് – പടവലങ്ങ

39) കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളുടെ റാണി – ഗ്ലാഡിയോലസ്

40) അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ റാണി – ഏയ്ഞ്ചൽ ഫിഷ്

41) കാട്ടുമരങ്ങളുടെ ചക്രവർത്തി – തേക്ക്

42) മരുഭൂമിയിലെ എഞ്ചിനീയർ – ബീവർ

43) പാമ്പുതീനി – രാജവെമ്പാല

44) പക്ഷികളുടെ രാജാവ് – കഴുകൻ

45) ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീകം – മൂങ്ങ

46) പറക്കും കുറുക്കൻ – വവ്വാൽ

47) സമാധാനത്തിന്റെ പ്രതീകം – പ്രാവ്

48) പറക്കുന്ന സസ്തനി - വവ്വാൽ

49) വിഡ്ഡി പക്ഷി – താറാവ്

50) അന്റാർട്ടികയിലെ യതികൾ – പെൻഗ്വിൻ

51) കാട്ടിലെ മരപ്പണിക്കാർ – മരംകൊത്തി

52) സമയമറിയിക്കുന്ന പക്ഷി – കാക്ക

53) പാവപ്പെട്ടവന്റെ തടി - മുള

54) ഇന്ത്യയുടെ ഇന്തപ്പഴം – പുളി

55) പ്രകൃതിയുടെ ടോണിക്ക് – ഏത്തപ്പഴം

56) തവിട്ട് സ്വർണ്ണം – കാപ്പി

57) ചൈനീസ് ആപ്പിൾ – ഓറഞ്ച്

58) പാവപ്പെട്ടവന്റെ ആപ്പിൾ - പേരയ്ക്ക

59) ഫോസിൽ സസ്യം – ജിങ്കോ

60) സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളുടെ റാണി – അത്തർ

61) സുഗന്ധവ്യജ്ഞനങ്ങളുടെ റാണി – ഏലം

62) സുഗന്ധവ്യജ്ഞങ്ങളുടെ രാജാവ് – കുരുമുളക്

63) ഇന്ത്യൻ ടെലിഗ്രാഫ് ചെടി – രാമനാഥപച്ച

64) ബഹു നേത്ര – കൈതച്ചക്ക

65) പച്ച സ്വർണ്ണം – വാനിലാ, തേയില

66) ഹരിത സ്വർണ്ണം – മുള

67) ജമൈക്കൻ പെപ്പർ - സർവ്വ സുഗന്ധി

68) പ്രകൃതിയുടെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാർ (സസ്യം) - ഫംഗസ്

69) മാംസ്യ സംരഭകൻ – പയറുവർഗ്ഗ സസ്യങ്ങൾ
Tags

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍